Uitgelicht

Sponsorloop tijdens sportdag 9 juni!

Zoals je van de week hebt gelezen in de mail van school over de sportdag van woensdag 9 juni, is de sponsorloop daar onderdeel van. De opbrengst van deze sponsorloop komt geheel ten goede aan nieuwe speeltoestellen voor op het schoolplein.

Hierbij nog even alle ins & outs over de sponsorloop op een rijtje.

Hoe werkt het?

Jouw zoon en/of dochter kan zich door ouders/verzorgers, familie en vrienden laten sponsoren. Wie wil sponsoren, kiest zelf het (maximum) bedrag. En natuurlijk is het niet verplicht om te sponsoren. Na de sponsorloop krijgen de kinderen hun stempelkaart mee naar huis in een enveloppe, met daarbij een instructie hoe het opgehaalde geld ingeleverd kan worden,

Met de stempelkaart kunnen de kinderen dan bij hun donateurs langs om de opbrengst op te halen. De donaties worden toegevoegd aan het bedrag dat al gedoneerd is aan de Stichting Vrienden van de Willespoort.

Voor diegenen die de sponsorlijst niet ontvangen hebben of kwijt zijn, hierbij de lijst nog een keer:

En daarna?

De kinderen hebben prachtige tekeningen gemaakt met ideeën hoe het schoolplein een nog fijnere speelplek kan worden. Op de ochtend van de Sportdag, worden de prijzen uitgereikt aan de kinderen met de meest originele tekeningen. Met de donaties hopen we op korte termijn al een speeltoestel te kunnen plaatsen. Welk toestel het wordt, hangt af van de ideeën van de kinderen en het gedoneerde bedrag. Natuurlijk denkt de school ook mee, wat passend is bij de inrichting en veiligheid van het schoolplein.

We houden je hier op de website uiteraard op de hoogte van de voortgang van het schoolplein project, net als in onze Facebook groep.

Heb je vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op!

11.3.2021 Start van het eerste project!

Zoals je in onze nieuwsbrief hebt kunnen lezen van 11 maart, hebben we een beslissing genomen over het eerste project waarmee we gaan starten. Het schoolplein!

Waarom het schoolplein?

We hebben voor het schoolplein gekozen om 2 redenen. School is zelf bezig met plannen om het interieur van de school aan te gaan pakken. Dat is natuurlijk geweldig. Wij vinden dat het schoolplein dan niet kan achterblijven. Daar kan, zeker voor de bovenbouw, nog een behoorlijke verbetering plaatsvinden.

Uit de leerlingenraad kwam ook naar voren dat het schoolplein upgraden voor de bovenbouw ook bovenaan het wensenlijstje staat. Omdat de wensen van de kinderen zelf, wat ons betreft bovenaan moeten staan, gaan we dus voor het schoolplein.

Het is ook een mooi concreet project om mee te starten en ook een project waar we hulp van ouders concreet kunnen gaan inzetten. Een win-win dus.

Huidige stand donaties

Wij hebben er heel veel zin in! Inmiddels hebben we al € 2500 aan donaties ontvangen, super fijn! Ook via deze weg willen we jullie daar heel erg voor bedanken. Om het schoolplein echt goed aan te pakken, zou het geweldig zijn als we nog meer donaties zouden mogen ontvangen.

Doneren kan nog steeds via REKENINGNUMMER

NL03 RABO 0364 2794 27

Op naam van Stichting Vrienden van de Willespoort, onder vermelding van donatie 2021.

Sponsorloop

Om ook nog wat extra geld te verzamelen, organiseren we tijdens de Koningsspelen, in samenwerking met juf Laure een sponsorloop. Informatie over het hoe en wat hierover, ontvang je uiteraard nog.

Tekenwedstrijd

De komende weken gaan we aan de slag met een plan van aanpak voor het restylen van het schoolplein. Op school is een tekenwedstrijd georganiseerd waarbij de groepen hun droomschoolplein kunnen ontwerpen. Het winnende ontwerp betrekken we uiteraard in onze plannen.

Voorbeeld van een geweldig schoolplein.

Zo zijn we lekker bezig en gaan we na het plannen maken, eindelijk concreet aan de slag!

Wil of kun je helpen met het restylen van het schoolplein? Neem dan contact met ons op via bestuur@vriendenvandewillespoort.com.