Update stichting schooljaar 2021/2022

Het nieuwe schooljaar is alweer even begonnen, dus tijd voor een update vanuit de Stichting Vrienden van de Willespoort. 

Nieuwe schoolplein

Voor de zomervakantie hebben we een mooi geldbedrag opgehaald voor het schoolplein. Kim Spraakman is bezig met de voorbereidingen voor de renovatie van de school zelf en het schoolplein. Met het opgehaalde geld van de sponsorloop kunnen we er iets extra moois van maken. De eerste schetsen zijn gemaakt en zijn veelbelovend, het wordt ongetwijfeld een heel mooi schoolplein! De stichting zal in overleg met school bepalen welke speelonderdelen door de stichting gedoneerd kunnen worden. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen van de kinderen.

ANBI-status

We zijn trots om te kunnen melden, dat de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) door de belastingdienst is toegekend aan onze stichting. Dit betekent dat giften aan de stichting in aanmerking kunnen komen voor aftrek in je aangifte inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (voor bedrijven). Je kunt dus wellicht meer schenken voor hetzelfde geld!

Op de site van de Belastingdienst vind je veel informatie over schenken en mogelijke fiscale voordelen. Zo kun je berekenen of jijzelf of je bedrijf in aanmerking komt voor deze fiscale voordelen. Maar ook kun je een berekening maken om te zien hoeveel je terug zou kunnen krijgen. 

Wil je dus nog doneren, dan kan dat uiteraard nog steeds via:

Rekeningnummer NL03 RABO 0364 2794 27

Ten name van Stichting Vrienden van de Willepoort

Onder vermelding van donatie 2021

Stichting schooljaar 2021-2022

Voorlopig richten we ons als stichting op de verbetering van het schoolplein. Daarna kijken we naar volgende projecten. Heb je ideeën voor een nieuw project of wil je helpen, dan horen we heel graag van je. 

Contact met ons 

Via onze Facebookgroep blijf je op de hoogte van de voortgang van het schoolplein project en eventuele nieuwe projecten. Word dus zeker lid van de groep als je dit wilt volgen.  Je kunt ons ook contacten via bestuur@vriendenvandewillespoort.com.

Update sponsorloop en plannen volgend jaar

In deze update een korte terugblik op de sponsorloop en een vooruitblik op de renovatie van de school, het aanpakken van het schoolplein en volgend jaar als stichting. Veel leesplezier!

Sponsorloop

Het einde van het schooljaar nadert en dus ook het einde van ‘ons eerste jaar’ als stichting Vrienden van de Willespoort. Onze eerste activiteit als stichting hebben we net achter de rug: de sponsorloop. Zoals we in de nieuwsbrief van 7 juli al aangaven, was de sponsorloop een geweldig succes. Qua enthousiasme bij de kinderen, maar ook zeker bij de sponsoren. Want wat is er een geweldig bedrag opgehaald door alle kinderen bij elkaar. We zijn onwijs trots op alle kinderen en sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt!

Let op: heb je de sponsorgelden nog niet overgemaakt of ingeleverd? Geen probleem! Dit kan uiteraard nog steeds.

Dit doe je door het geld te storten naar onderstaand rekeningnummer onder vermelding van: opbrengst sponsorloop 2021.

Rekeningnummer: NL03 RABO 0364 2794 27
Ten name van: Stichting Vrienden van de Willespoort

Renovatie school

De Willespoort bestaat ruim 40 jaar oud en dit zie je terug als je de school van binnen bekijkt. Aankomend schooljaar start er daarom een renovatie in de school. Hierbij worden ruimtes anders ingedeeld, vloeren vervangen en de muren krijgen een likje verf. De werkzaamheden vinden voornamelijk tijdens de vakanties plaats, zodat de kinderen hier zo min mogelijk last van hebben.

Plannen schoolplein

Met de organisatie van de sponsorloop hebben we een mooi bedrag weten op te halen voor het schoolplein. OBS Willespoort vult dit bedrag aan en door deze samenwerking kan op korte termijn het hele schoolplein aangepakt worden en niet een gedeelte of alleen een speeltoestel. Dat is super goed nieuws! De wens is om een groen en natuurlijk plein te creëren met voldoende uitdaging voor de kinderen. Door de tekenwedstrijd op school onder de kinderen, is er een goed beeld wat de kinderen graag willen. De ideeën uit de tekenwedstrijd, worden meegenomen in het uiteindelijk ontwerp voor het schoolplein. Nu het totale budget bepaald is, kunnen in september de eerste stappen genomen worden en met toeleveranciers gesprekken aangegaan worden. Uiteraard word je op de hoogte gehouden van de voortgang van zowel renovatie als schoolplein.

Wil je helpen?

We horen het nog steeds heel graag als jij of je omgeving iets kunnen betekenen in de vorm van expertise, materiaal en/of man/vrouwkracht in de uitvoering van de plannen voor het schoolplein. Meld je aan als vriend van de stichting en geef op het registratieformulier aan waarmee je ons kunt helpen. We nemen dan contact met je op.

Stichting Vrienden volgend schooljaar

We zijn als Stichting Vrienden van de Willespoort heel blij met de recente ontwikkelingen op school. Vanaf volgend schooljaar, een muziekleraar een dag per week op school, de schoolbieb die aangepakt wordt, net als het interieur van de school. En als klap op de vuurpijl het schoolplein dat op de schop gaat! Allemaal projecten die wij als stichting ook op de wensenlijst hadden staan.

Volgend schooljaar gaan we uiteraard met dezelfde motivatie door. Begin van het schooljaar, steken we de koppen weer bij elkaar en bedenken we een nieuw project of plan om de school te ondersteunen. Heb je ideeën of wil je meehelpen, je bent meer dan welkom!

Contact met ons

Via onze Facebookgroep blijf je op de hoogte van de voortgang van het schoolplein project en eventuele nieuwe projecten. Word dus zeker lid van de groep als je dit wilt volgen. Je kunt ons ook contacten via bestuur@vriendenvandewillespoort.com.

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!

Sponsorloop tijdens sportdag 9 juni!

Zoals je van de week hebt gelezen in de mail van school over de sportdag van woensdag 9 juni, is de sponsorloop daar onderdeel van. De opbrengst van deze sponsorloop komt geheel ten goede aan nieuwe speeltoestellen voor op het schoolplein.

Hierbij nog even alle ins & outs over de sponsorloop op een rijtje.

Hoe werkt het?

Jouw zoon en/of dochter kan zich door ouders/verzorgers, familie en vrienden laten sponsoren. Wie wil sponsoren, kiest zelf het (maximum) bedrag. En natuurlijk is het niet verplicht om te sponsoren. Na de sponsorloop krijgen de kinderen hun stempelkaart mee naar huis in een enveloppe, met daarbij een instructie hoe het opgehaalde geld ingeleverd kan worden,

Met de stempelkaart kunnen de kinderen dan bij hun donateurs langs om de opbrengst op te halen. De donaties worden toegevoegd aan het bedrag dat al gedoneerd is aan de Stichting Vrienden van de Willespoort.

Voor diegenen die de sponsorlijst niet ontvangen hebben of kwijt zijn, hierbij de lijst nog een keer:

En daarna?

De kinderen hebben prachtige tekeningen gemaakt met ideeën hoe het schoolplein een nog fijnere speelplek kan worden. Op de ochtend van de Sportdag, worden de prijzen uitgereikt aan de kinderen met de meest originele tekeningen. Met de donaties hopen we op korte termijn al een speeltoestel te kunnen plaatsen. Welk toestel het wordt, hangt af van de ideeën van de kinderen en het gedoneerde bedrag. Natuurlijk denkt de school ook mee, wat passend is bij de inrichting en veiligheid van het schoolplein.

We houden je hier op de website uiteraard op de hoogte van de voortgang van het schoolplein project, net als in onze Facebook groep.

Heb je vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op!

Start van het eerste project!

Zoals je in onze nieuwsbrief hebt kunnen lezen van 11 maart, hebben we een beslissing genomen over het eerste project waarmee we gaan starten. Het schoolplein!

Waarom het schoolplein?

We hebben voor het schoolplein gekozen om 2 redenen. School is zelf bezig met plannen om het interieur van de school aan te gaan pakken. Dat is natuurlijk geweldig. Wij vinden dat het schoolplein dan niet kan achterblijven. Daar kan, zeker voor de bovenbouw, nog een behoorlijke verbetering plaatsvinden.

Uit de leerlingenraad kwam ook naar voren dat het schoolplein upgraden voor de bovenbouw ook bovenaan het wensenlijstje staat. Omdat de wensen van de kinderen zelf, wat ons betreft bovenaan moeten staan, gaan we dus voor het schoolplein.

Het is ook een mooi concreet project om mee te starten en ook een project waar we hulp van ouders concreet kunnen gaan inzetten. Een win-win dus.

Huidige stand donaties

Wij hebben er heel veel zin in! Inmiddels hebben we al € 2500 aan donaties ontvangen, super fijn! Ook via deze weg willen we jullie daar heel erg voor bedanken. Om het schoolplein echt goed aan te pakken, zou het geweldig zijn als we nog meer donaties zouden mogen ontvangen.

Doneren kan nog steeds via REKENINGNUMMER

NL03 RABO 0364 2794 27

Op naam van Stichting Vrienden van de Willespoort, onder vermelding van donatie 2021.

Sponsorloop

Om ook nog wat extra geld te verzamelen, organiseren we tijdens de Koningsspelen, in samenwerking met juf Laure een sponsorloop. Informatie over het hoe en wat hierover, ontvang je uiteraard nog.

Tekenwedstrijd

De komende weken gaan we aan de slag met een plan van aanpak voor het restylen van het schoolplein. Op school is een tekenwedstrijd georganiseerd waarbij de groepen hun droomschoolplein kunnen ontwerpen. Het winnende ontwerp betrekken we uiteraard in onze plannen.

Voorbeeld van een geweldig schoolplein.

Zo zijn we lekker bezig en gaan we na het plannen maken, eindelijk concreet aan de slag!

Wil of kun je helpen met het restylen van het schoolplein? Neem dan contact met ons op via bestuur@vriendenvandewillespoort.com.