Beleidsplan Stichting Vrienden van de Willespoort

  1. Zakelijke gegevens 

Naam: Stichting Vrienden van de Willespoort 

Datum oprichting: 28-12-2020

Postadres: Vossestaart 1 3648 HP Wilnis

Bezoekadres: Vossestaart 1 3648 HP Wilnis

Telefoonnummer: –

e-mailadres: bestuur@vriendenvandewillespoort.com

Website: https://vriendenvandewillespoort.com/

KvK nummer: 81320450

Het RSIN/Fiscaal nummer: 862047134

  • Doel 

Vrienden van de Willespoort is een stichting die als doel heeft om OBS Willespoort financieel te ondersteunen waar nodig op het gebied van projecten en activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de Openbare Basisschool Willespoort en welke de onderwijservaring van de leerlingen verrijkt, mede met het oog op het bevorderen van een kwalitatief hoogstaand aanbod van basisonderwijs in Wilnis. De projecten en activiteiten moeten liggen in het verlengde van het schoolplan van de Willespoort (zijnde het beleidsplan van de Willespoort) en/of bijdragen aan het overtreffen van de doelstellingen van de Willespoort, in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen en deze beschikbaar te stellen voor projecten die een bijdragen leveren aan het verbeteren van de leermiddelen en/of omgeving van de kinderen van OBS Willespoort Wilnis. 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

De Stichting Vrienden van de Willespoort is afhankelijk van giften en donaties.

  • Bestuursleden 

Voorzitter: Marjolein Berends

Bestuurslid / Vice voorzitter: Karima van der Wurff

Bestuurslid / penningmeester: J.J.H. Samson

Bestuurslid / secretaris: Martine Caroline Reurings

Bestuurslid: Gaby Pothuizen

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Het bestuur kan enkel geldige besluiten nemen met meerderheid van stemmen. Hierdoor is het voor een bestuurslid niet mogelijk zelfstandig te beschikken over het vermogen van de instelling. Voor nadere toelichting verwijzen wij naar artikel 8 van de statuten. 

  • Financiële gegevens 

De stichting heeft een begroting opgesteld voor de komende drie jaren met als start [nader in te vullen], het eerste jaar dat de stichting gaat opereren. Zie ‘Begroting. 

De stichting heeft geen personeel in dienst. 

  • Verslag uitgeoefende activiteiten 

De Stichting heeft nog geen activiteiten ontplooid in 2020

2020: 

  • Oprichting Stichting
  • Start werving van donaties
%d bloggers liken dit: