Word vriend!

Samen halen we het beste uit de leerlingen van de Willespoort!

De Willespoort is een openbare basisschool in Wilnis met ruim 200
leerlingen. De school hecht veel waarde aan vakinhoudelijk onderwijs en
een stimulerend leerklimaat voor de leerlingen. Helaas zijn de financiële middelen om dit allemaal te realiseren beperkt.

In de zomer van 2020 begon het idee bij een groepje ouders te leven om de Willespoort te gaan ondersteunen. Mede ingegeven door de corona crisis. Uit een peiling bij de ouders van alle leerlingen bleek er breed draagvlak te zijn voor dit initiatief.

Met de stichting willen we de Willespoort financieel ondersteunen om
concrete projecten en activiteiten die niet uit de normale begroting kunnen worden
gerealiseerd, mogelijk te maken. Zie hiervoor ook ons beleidsplan.
Deze projecten en activiteiten moeten altijd in lijn zijn met of in het
verlengde liggen van het schoolplan van de Willespoort en een structurele
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs bewerkstelligen.

Word daarom ook vriend van de Willespoort!

%d bloggers liken dit: