Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen.

– Wat is het verschil tussen de jaarlijkse ouderbijdrage en de bijdrage voor de stichting?
– Hoe weet ik wat er met mijn bijdrage gebeurt?
– Hoe wordt het geld besteed?
– Hoe weet ik dat de bijdrage ten gunste van mijn kind komt?
– Hoe word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten?
– Waarom wordt er gesproken over een richtbedrag?
– Wat wordt er met mijn betalingsgegevens gedaan?
– Wat gebeurt er met mijn bijdrage als er onvoldoende geld binnenkomt?
– Kan ik zelf ook een project aandragen?
– Kan ik als bedrijf ook een bijdrage doneren?


Wat is het verschil tussen de jaarlijkse ouderbijdrage en de bijdrage voor de stichting?
De ouderbijdrage wordt geïnd door de Ouderraad en komt ten goede aan de diverse activiteiten die door de school en de Ouderraad georganiseerd worden zoals Sinterklaas, Kerst en het schoolreisje. De bijdrage aan de Stichting Vrienden van de Willespoort is bedoeld voor grotere, duurzame projecten gericht op nóg beter onderwijs voor onze kinderen en een nóg beter leer- en leefklimaat op de school, waar nu onvoldoende financiële middelen voor zijn. 

Hoe weet ik wat er met mijn bijdrage gebeurt?
De projectenlijst wordt opgesteld op basis van input van de school en suggesties van ouders/verzorgers. Het bestuur besluit uiteindelijk welke projecten van de lijst uitgevoerd kunnen worden, gegeven de financiële mogelijkheden. Zodra er voldoende geld is om een project uit te voeren zal dat bekend worden gemaakt op de website van Stichting Vrienden van de Willespoort (onder Projecten), via de nieuwsbrief van school en via de Facebook groep.

Hoe wordt het geld besteed?
De stichting heeft een permanente commissie die verantwoordelijk is voor het opstellen van de projectenlijst. In deze commissie zit onder andere de directeur van de school. De projectenlijst wordt opgesteld op basis van input van de school en suggesties van ouders/verzorgers. Hierbij zorgen we ervoor dat, over een langere periode bezien, alle groepen kinderen op een evenredige manier aan bod komen. Het bestuur besluit uiteindelijk welke projecten van de lijst uitgevoerd kunnen worden, gegeven de financiële mogelijkheden.

De stichting heeft geen zeggenschap over inhoudelijke schoolzaken en de basisvoorzieningen. De Stichting Vrienden van de Willespoort is er voor de extra’s.

Hoe weet ik dat de bijdrage ten gunste van mijn kind komt?
Jouw bijdrage aan de stichting komt ten gunste van grotere, duurzame projecten gericht op de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij zorgen we ervoor dat, over een langere periode bezien, alle groepen kinderen op een evenredige manier aan bod komen. Wel kan het zo zijn dat het ene project meer op de kleuters gericht is en het volgende project meer voor de bovenbouw. De stichting zorgt samen met het schoolteam voor een goede balans.

Zijn er geen andere middelen om dit soort projecten te financieren?
Nee helaas niet. De school ontvangt voor dit soort projecten geen subsidie vanuit de gemeente De Ronde Venen en ook zijn de financiële middelen vanuit de Stichting AURO onvoldoende om deze grotere uitgaven te financieren. De stichting onderzoekt wel constant de mogelijkheden en opties op dit gebied.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten?
De Stichting Vrienden van de Willespoort houdt je op de hoogte via deze website en er zal in de reguliere nieuwsbrief van school regelmatig een update komen te staan, even als op onze Facebook groep.

Wat wordt er met mijn betalingsgegevens gedaan?
Helemaal niets. Je donatie blijft anoniem en wordt niet bekend gemaakt of doorgegeven aan school of derden.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage als er onvoldoende geld binnenkomt?
Je bijdrage blijft altijd op rekening van de Stichting staan en komt ten goede aan projecten op OBS de Willespoort. Aangezien de stichting afhankelijk is van de bijdrages die ze ontvangt is het van te voren niet te zeggen op welke termijn een project gerealiseerd kan worden. Het geld van de stichting zal altijd worden besteed conform de doelen van de stichting.

Kan ik zelf ook een project aandragen?
Ja, dat kan en wordt zeer gewaardeerd! De projectenlijst wordt gevuld met ideeën uit het schoolteam en ouders / verzorgers. Je ideeën kun je aanmelden via ons contactformulier.

Kan ik als bedrijf ook een bijdrage doneren?
Ja, dat kan. Hiervoor zijn verschillende sponsormogelijkheden al dan niet met bekendmaking van je bedrijfsnaam. Je kunt contact opnemen met het bestuur van Stichting Vrienden van de Willespoort via het contactformulier om je wensen te bespreken.

%d bloggers liken dit: