Steun ons

De mate waarin de stichting de projecten kan realiseren is afhankelijk van bijdragen van ouders/verzorgers. Je helpt de school geweldig als je, naast de ouderbijdrage, ook een bijdrage levert aan de stichting. Het liefst ontvangen we die in de vorm van een jaarlijkse bijdrage, zodat we een continue geldstroom voor de school realiseren voor extra projecten en activiteiten. Uiteraard zijn we ook heel blij met (eenmalige) giften van ouders/verzorgers of van bedrijven.

Elk bedrag is welkom.

Er zijn verschillende manieren hoe je de school kunt steunen, namelijk:

 • Jaarlijkse schenking
  Ouders van leerlingen, oud-leerlingen en andere betrokkenen kunnen vriend van de Willespoort worden door jaarlijks een bedrag naar keuze aan de Stichting te schenken.
 • Eenmalige donatie
  Uiteraard is het ook mogelijk om eenmalig een donatie te doen. 
 • Sponsoring
  Het bestuur van de stichting benadert instanties en/of bedrijven met de vraag om financiële en/of materiële wijze steun te bieden.
 • Subsidies
  Het bestuur van de stichting probeert via (eenmalige) subsidies financiële of materiële middelen te verwerven.

Bijdragen zijn welkom op:

REKENINGNUMMER NL03 RABO 0364 2794 27 

TEN NAME VAN STICHTING VRIENDEN VAN DE WILLESPOORT. 

Dat kan onder vermelding van Donatie 2021.

ANBI status

De Vriendenstichting heeft van de Belastingdienst de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dit betekent dat giften aan de stichting in aanmerking kunnen komen voor aftrek in je aangifte inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (voor bedrijven). Je kunt dus wellicht meer schenken voor hetzelfde geld!

Op de site van de Belastingdienst vind je veel informatie over schenken en mogelijke fiscale voordelen. Zo kun je berekenen of jijzelf of je bedrijf in aanmerking komt voor deze fiscale voordelen. Maar ook kun je een berekening maken om te zien hoeveel je terug zou kunnen krijgen.

Je kunt je registeren als vriend en/of donateur van de Willespoort. Je ontvangt dan een paar keer per jaar onze nieuwsbrief.

Wil je ons met jouw bedrijf steunen of sponsoren, neem dan contact met ons op via bestuur@vriendenvandewillespoort.com.

%d bloggers liken dit: